کدامیک از آثار قابل توجه است؟

Nordoff Robbins

شما اینجا هستید:

خانه کدامیک از آثار قابل توجه است؟

درباره من

محسن بسحاک، کارشناس ارشد گرافیک، نقاش، گرافیست، دکوراتور، معمار و طراحی دکوراسیون و...

درباره من

نظرسنجی

کدامیک از آثار قابل توجه است؟
 

بخش دانشجویان
کدامیک از آثار قابل توجه است؟

کدامیک از آثار قابل توجه است؟
نقاشی‌ها
521  54%
آثار گرافیکی
184  19.1%
طراحی‌ها
96  10%
معماری و دکوراسیون
84  8.7%
پژوهش‌ها
79  8.2%

تعداد آرا  :  964
اولین رای  :  شنبه, 10 اردیبهشت 1390 ساعت 13:41
آخرین رای  :  یکشنبه, 17 اسفند 1399 ساعت 11:52